Kontaktinformasjon

Oppføringer henvist til norsk lov:

HS News Systems AS
Olavsgate 39
3612 Kongsberg

Representert av:

Martine Y. Hognestad
Jon Hognestad

Kontakt:

Telefon:

+47 928 50 410

Tele fax:

+47 32 98 64 82

E-post:

myhognestad@hsnews.no

Register:

Oppføring i det offentlige register:
Registreringskontor: Kongsberg
Organisasjonsnummer: 975347389

MVA-nummmer:

MVA-nummer i samsvar med §2-1 i Merverdiavgiftsloven:
975347389

Kilde: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-58#KAPITTEL_14

Ansvarsfraskrivelse

Ansvar for innhold

Vi forsøker vårt ytterste å holde informasjonen på vår nettside oppdatert, men tar intet ansvar for det tilgjengelige innholdet. Som tjenesteleverandør begrenses vårt ansvar til eget innhold på disse nettsidene i henhold til norske lover. Vi er heller ikke forpliktet til å overvåke tredjeparts-informasjon som er tilgjengeliggjort eller lagret på vår nettside. Vi vil imidlertid umiddelbart fjerne ethvert innhold dersom vi oppdager brudd på loven. Vårt ansvar vil i et slikt tilfelle påbegynne i det tidspunkt vi blir oppmerksomme på den respektive overtredelsen.

Ansvar for linker

Vår nettside inneholder linker til tredjeparts nettsider. Vi har overhode ingen innflytelse på informasjonen på disse nettsidene, og er ikke ansvarlig for dette fremmede innholdet. Ansvar for innholdet på slike tredjeparts sider ligger hos den respektive eier/leverandør. Da nettsider fra en tredjepart ble linket til våre sider, fant vi intet brudd på loven. Vi vil umiddelbart slette en link dersom vi blir oppmerksomme på en overtredelse.

Copyrights

Innholdet og tilgjengelig arbeid på disse nettsider reguleres av Norges copyrightlovverk. Duplisering, behandling, distribuering eller enhver form for kommersialisering av slikt materiale utenfor rammen av copyrightloven, krever skriftlig samtykke av den respektive forfatter eller oppretter.

Databeskyttelse

Vennligst vær oppmerksom på at det er overhengende risk ved overføring av data (for eksempel e-post) via Internett fordi det er umulig å sikre seg fullstendig mot uautorisert tilgang fra tredjeparter. Vi vil imidlertid sikre dine data med forbehold om denne begrensningen. Personlig informasjon vil kun bli overført via internett dersom det ikke krenker tredjepartirettigheter, med mindre personen har gitt sitt samtykke med henblikk på slike sikkerhetsrisikoer. Følgelig, som leverandør av en nettside, vil vi ikke holdes ansvarlig for skade som oppstår som en konsekvens av slike sikkerhetsrisikoer eller relaterte handlinger. Vi er imot bruk av tilgjengelig kontaktinformasjon for å sende uønsket reklame. Som leverandør av nettsiden, forbeholder vi uttrykkelig retten til å ta rettslige skritt mot uønsket e-post, spam og andre lignende reklamemateriell.