Vi har utviklet et program for å forenkle og forbedre arbeidsflyten i forbindelse med påfylling. For å forhindre at plukkere går tom for en tittel, forutser påfyllingssystemet hvilke titler som trenger påfylling og presentere dem i en prioritert liste på en håndholdt enhet. Skanning av en tittel-strekkode vil registrere at påfylling har startet, og skanning av posisjons-strekkode registrerer at etterfyllingen er fullført. I forbindelse med automatiske påfyllingsforespørsler kan plukkerne legge inn manuelle forespørsler fra sonekontrollpanelet. Disse forespørslene prioriteres over de automatiske, og vises i rødt på den håndholdte enheten.